Informació

L’oceà impulsa els sistemes mundials que fan de la Terra un lloc habitable per a l’ésser humà. La nostra pluja, l’aigua potable, el temps, el clima, els litorals, gran part del nostre menjar i fins i tot l’oxigen de l’aire que respirem els proporciona i regula el mar.

Una gestió acurada d’aquest recurs mundial essencial és una característica clau d’un futur sostenible. No obstant això, en l’actualitat, hi ha un deteriorament continu de les aigües costaneres a causa de la contaminació i a l’acidificació dels oceans que està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat. Així mateix, també està tenint un impacte perjudicial sobre les pesqueries de petita escala.

Protegir els nostres oceans ha de seguir sent una prioritat. La biodiversitat marina és vital per a la salut de les persones i del nostre planeta. Les àrees marines protegides s’han de gestionar de manera efectiva, a l’igual que els seus recursos, i s’han de posar en marxa reglaments que redueixin la sobrepesca, la contaminació marina i l’acidificació dels oceans.