Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

Informació

Metes del objectiu 14

Dades importants